“Buồng Cấp cứu sàng lọc COVID-19” sẽ giúp phát hiện và cách ly sớm bệnh nhân nghi mắc COVID-19 khi vào khoa Cấp cứu, hạn chế thấp nhất rủi lo lây nhiễm tại khoa Cấp cứu.

Dưới đây là một số hình ảnh cho thấy Bệnh viện Nhi Đồng thành phố sẵn sàng thích ứng với các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có “Buồng cấp cứu sàng lọc COVID-19” tại khoa Khám bệnh và khoa Cấp cứu.

Nhân viên chuyên trách công tác hướng dẫn và kiểm soát tất cả mọi người đến khoa Khám Bệnh, BV Nhi Đồng thành phố.

Khu vực thực hiện khai báo y tế, dữ liệu khai báo được nhập vào phần mềm do bệnh viện tự xây dựng

Bệnh viện có biện pháp tác động để mọi người luôn giữ khoảng cách nhất định

Bệnh viện có biện pháp tác động để mọi người luôn giữ khoảng cách nhất định

Khoa Cấp cứu có cổng riêng và lối đi riêng

Khu vực khoa Cấp cứu cũng có nơi kiểm soát tất cả người vào khoa và được yêu cầu mang khẩu trang, rửa tay, khai báo y tế

Buồng cấp cứu sàng lọc 1 – Nơi tiếp cận đầu tiên đối với các trường hợp cấp cứu không nghiêm trọng.

Buồng cấp cứu sàng lọc 2 – Nơi tiếp cận đầu tiên đối với các trường hợp cấp cứu nghiêm trọng được chuyển đến.Nguyễn Cảnh