Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1469/QĐ-BYT về việc phân bổ đợt 1 vaccine  AstraZeneca cho 13 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh và 2 Bộ gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cùng 21 bệnh viện, trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19.

Vaccine AstraZeneca đã được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội

Trong đó, nhiều nhất là CDC Hải Dương được phân bố 32.000 liều, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 300 liều, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 500 liều.

CDC Quảng Ninh đứng thứ hai được 3.800 liều, Bệnh viện Dã chiến số 2 Quảng Ninh được 200 liều.

CDC Hà Nội và CDC TP Hồ Chí Minh đều được 8.000 liều. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 được 450 liều.

CDC Hải Phòng được phân bổ 2.800 liều, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (đơn vị đang điều trị bệnh nhân COVID-19) được phân bổ 200 liều vaccine.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được phân bổ 30.000 liều vaccine, chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo thẩm quyền quản lý; thực hiện quản lý, sử dụng vaccine hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp.

Bộ Y tế giao Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) tiếp nhận, vận chuyển vaccine tới các cơ sở tiêm chủng, phối hợp các địa phương, đơn vị bảo quản, sử dụng vaccine an toàn, đúng đối tượng.


Trần Hằng