Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh: Việc ký cam kết lần này càng cho thấy quyết tâm của các thầy thuốc bệnh viện trong việc chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã chỉ đạo Bệnh viện E cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các nội dung đổi mới. Để tránh tình trạng ký cam kết lấy lệ, hình thức, Bệnh viện cần tổ chức thực hiện nghiêm túc cam kết thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời phát hiện và kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình.

Giám đốc Bệnh viện E ký cam kết với lãnh đạo Bộ Y tế sẽ đổi mới phong cách phục vụ.

TS. Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E đã cam kết với Bộ Y tế về việc Bệnh viện E sẽ thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế để không ngừng nâng cao chất lượng KCB. Việc ký cam kết này sẽ góp phần nâng cao chất lượng ở một bệnh viện tuyến Trung ương vốn luôn rất đông bệnh nhân này.

Thanh Hằng