Theo đó, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum đã có báo cáo chính thức với Bộ Y tế về kết quả xét nghiệm cho những người bị  phơi nhiễm sau 3 lần xét nghiệm: xét nghiệm HIV trước 72 giờ, xét nghiệm HIV sau 1 tháng và xét nghiệm HIV sau 3 tháng. 

Kết quả cho thấy 35/36 người đều có kết quả âm tính với HIV sau cả ba lần xét nghiệm, có 1 trường hợp 2 lần đầu xét nghiệm có kết quả âm tính với HIV và người phơi nhiễm từ chối không xét nghiệm HIV lần 3.

Như vậy, những người phơi nhiễm với HIV trong vụ cấp cứu tai nạn trên đã có thể yên tâm về tình trạng phơi nhiễm của mình. Tuy nhiên, người bị phơi nhiễm vẫn cần thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm cho người khác. Sau 6 tháng xét nghiệm HIV mà cho kết quả âm tính, người bị phơi nhiễm HIV có thể hoàn toàn chắc chắn rằng không bị lây nhiễm HIV.  

   

Thanh Hằng