Dự án có tổng mức vốn đầu tư trên 42 tỷ đồng. Qua thăng trầm của lịch sử, Đền đã được nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc thời Lê - Nguyễn. Di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 8-3-2005.

V.Q.