Văn Miếu Mao Điền là di tích lịch sử quốc gia, được biết tới là văn miếu lớn thứ hai chỉ sau Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Với hơn 500 năm tồn tại và thờ hơn 600 tiến sĩ của trấn Hải Dương, Văn Miếu Mao Điền đã trở thành biểu tượng cho tinh thần hiếu học của người xứ Đông. Nơi đây cũng thờ Khổng Tử và tôn vinh các bậc nho học tiêu biểu cho truyền thống văn hiến của tỉnh Hải Dương...
H.K.