Việc trùng tu, tôn tạo trước hết tập trung vào hệ thống giếng máng, những công trình bị xuống cấp, hư hỏng nhiều nhất trong hệ thống 14 giếng cổ hàng nghìn năm tuổi ở đây. Đến nay, đơn vị đã hoàn tất việc trùng tu, tôn tạo các hạng mục chính của hệ thống giếng máng này, như đường dẫn xuống giếng, bể lắng, máng dẫn nước, bể chứa và hệ thống mương dẫn nước sản xuất, bằng cách sắp xếp lại những viên đá mồ côi bị thiên nhiên tác động đã xê dịch khỏi vị trí của chúng; thay thế một số viên đá mồ côi khác đã bị vỡ…, đúng với nguyên trạng trước đây của các giếng.

Trung tâm Bảo tồn di tích và Danh thắng Quảng Trị đang tích cực trùng tu, tôn tạo hệ thống giếng cổ hàng nghìn năm tuổi ở Gio An.

 Dự kiến, sau hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo kể trên, đơn vị thi công sẽ xây dựng hệ thống đường bê tông, bãi đổ xe và biển chỉ dẫn để phục vụ du lịch tham quan hệ thống giếng cổ này. Hệ thống 14 giếng cổ ở Gio An được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 2001.

Thanh Bình