Lộc Ninh được biết đến không chỉ là vùng đất với những địa danh cách mạng mà còn là vùng đất giàu giá trị văn hóa, khí hậu hiền hòa, thổ nhưỡng tốt tươi.

Rất nhiều những dấu tích cư trú của con người còn để lại tại các di tích khảo cổ có giá trị được phát hiện trên địa bàn huyện, trong đó tiêu biểu là Di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2. Đây là di tích khảo cổ rất độc đáo của Việt Nam và thế giới.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận xếp hạng di tích cấp quốc gia cho lãnh đạo Lộc Ninh

Di tích Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 thuộc xã Lộc Tấn được phát hiện vào năm 1999, khai quật vào năm 2000. Đây là di tích thành đất hình tròn rộng nhất và còn nguyên vẹn nhất trong các di tích thuộc loại hình này ở Bình Phước.

Qua kết quả nghiên cứu về di tích, có thể khẳng định rằng đây là loại hình di tích độc đáo riêng của Bình Phước, một loại hình cư trú cổ xưa của người tiền sử, là một mảng văn hóa cổ đặc biệt trong dòng chảy văn hóa ở khu vực Đông Nam Á thời tiền sử và là di sản văn hóa vô cùng quý giá của Việt Nam.

Với những ý nghĩa và giá trị đó, di tích đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước công nhận là Di tích khảo cổ cấp tỉnh tại Quyết định số 2941/QĐUBND vào ngày 15-11-2016; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích khảo cố Quốc gia tại Quyết định số 409/QĐ-BVHTTDL ngày 29-1-2019.

Các đại biểu tham quan hình ảnh về di tích tại Nhà Giao tế Lộc Ninh

 

Đức Trí - Văn Đoàn