Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có quyết định công nhận di tích quốc gia đối với: di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát thành phố Hải Phòng; Hang động Khó Chua La (xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên); Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phương Viên; Di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Trúc Lâm (cùng ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Sùng Khánh (xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Tính đến hết năm 2014, Việt Nam có hơn 3000 di tích cấp quốc gia, trong đó có 62 di tích quốc gia đặc biệt.

Cảnh Vũ