Quần thể di tích đền Cao (gồm 4 di tích: Đền Cao, đền Cả, đền Bến Tràng, đền Bến Cả) là di tích lịch sử, gắn liền với chiến công của 5 vị tướng họ Vương, có công phù giúp vua Lê Đại Hành chiến thắng giặc Tống xâm lược vào thế kỷ thứ X.

Hiện nay, khu di tích vẫn lưu giữ 12 đạo sắc phong, ngọc phả, hàng trăm bức hoành phi, câu đối, đại tự ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp của 5 đức thánh họ Vương. Quần thể khu di tích đền Cao được xây dựng trên nhiều vị trí khác nhau trong không gian rộng gần 1km.

Qua nhiều lần trùng tu vào thời hậu Lê, thời Nguyễn và những năm gần đây nhưng các di tích đều tuân thủ theo kiến trúc truyền thống, tạo thành một tổng thể kiến trúc hài hòa, có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật.

Tại lễ trao bằng di tích lịch sử cấp quốc gia, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh và xã An Lạc cần có kế hoạch quy hoạch bảo tồn quần thể di tích làm cơ sở cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch hàng năm tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích đang xuống cấp, sử dụng hiệu quả nguồn thu từ di tích vào việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, định hướng việc công đức phù hợp, nhằm bảo đảm đúng với nội dung, tín ngưỡng của di tích.

Về lễ hội cần duy trì nghi thức, nghi lễ ở các điểm di tích diễn ra lễ hội truyền thống. Lễ hội phải do cộng đồng đảm nhận và thực hành, chính quyền địa phương bảo đảm công tác an ninh trật tự.

Trân Trân