16 tác phẩm xuất sắc nhất của 16 tác giả và nhóm tác giả được chọn trao giải.

Ban tổ chức không tìm được tác phẩm để trao giải Nhất. Có 3 tác phẩm được trao giải Nhì gồm: "Chào mừng Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN" của tác giả Trịnh Bá Quát (Hà Nội); "Tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng" của tác giả Lê Việt Hồng (Cà Mau); "Việt Nam - một thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN" của tác giả Đỗ Trung Kiên (Hà Nội). Ngoài ra còn có 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải phong trào.

N.H