Cụ thể, trong ngày làm việc đầu tiên (15-5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. 

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hải Phòng và việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 3) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 cũng sẽ được thảo luận.

Trong ngày 16-5, việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng sẽ được thảo luận. 

Ông Võ Kim Cự - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đáng chú ý là nội dung về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội và dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân sẽ được xem xét cho ý kiến

Phiên họp lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; xem xét dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2016.

Trong ngày làm việc cuối cùng (18-5), nếu các cơ quan tham mưu kịp chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án quan trọng: việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam; Dự án chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 14-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã ra thông báo về việc kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên & Môi trường và một số cá nhân liên quan trong vụ Formosa Hà Tĩnh, trong đó có ông Võ Kim Cự. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật với nguyên Bộ trưởng và 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường và ông Võ Kim Cự về vụ việc này.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh “phải chịu trách nhiệm chính” về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.

Ông Võ Kim Cự “đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định”, như: Cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài Khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Sau khi nhận kỷ luật cách chức từ Ban bí thư, ông Võ Kim Cự cũng đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14.

Vũ Hân