Quốc hội sẽ có điều trần

Cùng với sự có mặt của 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu (trừ ông Phùng Quốc Hiển vắng mặt), mở đầu buổi họp báo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội khóa 14 cho biết cảm thấy “trách nhiệm nặng nề khi được bầu là ĐBQH, sau đó lại được bầu vào vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các vị trí quan trọng mà cử tri cả nước giao phó”. 

Tân Chủ tịch Quốc hội cam kết sẽ phát huy kinh nghiệm của các vị Chủ tịch tiền nhiệm, cùng tập thể Quốc hội thực hiện tốt thẩm quyền trách nhiệm của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi họp báo

Trong cương lĩnh hành động của Quốc hội khóa này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập tới 5 điểm:

Thứ nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của các Bộ luật, tiếp tục thể chế hóa các quy định cụ thể của Hiến pháp 2013 và Nghị quyết của Đại hội Đảng 12 để biến những chủ trương, đường lối và tinh thần cốt lõi thành những đạo luật cụ thể, đáp ứng yêu cầu chất lượng, thống nhất, đồng bộ, phù hợp với nhu cầu đổi mới đất nước và hội nhập.

Thứ hai là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, chọn trọng tâm, trọng điểm những vấn đề mà nhân dân bức xúc để đưa ra những chuyên đề giám sát tối cao. Quốc hội sẽ thực hiện việc giám sát theo 3 cấp độ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, giao cho các Uỷ ban tổ chức các phiên giải trình (mà quốc tế gọi là điều trần). Ngoài ra, từng đại biểu, từng đoàn đại biểu cũng có chức năng giám sát ở địa phương, cơ sở.

Quốc hội cam kết hành động

Thứ ba, Quốc hội sẽ nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở khoa học, khách quan, bám sát thực tiễn. Quyết định những dự án, những công trình trọng điểm, thiết thực, mang lại lợi ích về KTXH, môi trường và nhất là giám sát những vấn đề đã quyết định để tránh lãng phí, tham nhũng.

QH sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tổ chức hoạt đông, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và là một Quốc hội  hành động. Quốc hội sẽ đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động thảo luận của đại biểu tại hội trường, nhấn mạnh vấn đề làm rõ “trách nhiệm đến đâu, ở đâu”.

Tân Chủ tịch Quốc hội cũng cam kết đổi mới quy trình làm việc của Quốc hội tại các kỳ họp, nâng cao bản lĩnh, tính chủ động của các đại biểu, tăng cường trao đi đổi lại trong phát biểu để chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội thảo luận và tranh luận. 

Sẽ đổi mới hình thức để khuyến khích không khí tranh luận tại hội trường. Phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toàn án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện quyền lực Nhà nước và có sự phối hợp kiểm soát soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cam kết tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội với cử tri. Đại biểu phải tăng cường đi cơ sở, đi địa phương. Ngoài tăng cường tiếp xúc với cử tri nơi bầu ra mình, mỗi đại biểu QH sẽ nắm bắt tình hình tâm tư cử tri trong bất kỳ lĩnh vực nào và bất cứ ở đâu, chứ ko phải chỉ tiếp xúc cử tri trong, sau và mỗi kỳ họp. 

Vũ Hân