Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) đã cho rằng Quốc hội cần sâu sát hơn và kiên quyết hơn trong giám sát, các ban phải làm đúng hơn vai trò của mình, và các đại biểu Quốc hội, khi đã là đại biểu dân cử, phải đặt trách nhiệm dân cử lên cao hơn, tránh tình trạng nể nang, làm cho vấn đề giám sát không tới nơi tới chốn. 

Đại biểu cho rằng “Chúng ta có quy định thành lập đoàn giám sát lâm thời, ủy ban lâm thời để kiểm tra một vấn đề gì đó nhưng chúng ta chưa làm việc này. Nếu tình hình nghiêm trọng thì nên làm, ví dụ lập ủy ban lâm thời xem xét toàn bộ vấn đề môi trường, trước mắt tập trung làm vụ Formosa và một số dự án khác. Nếu đề ra tôi sẽ ủng hộ. Formosa là vấn đề của 70 năm tới. Người ta thấy anh này vi phạm nhiều, coi thường luật pháp và quyền lợi của người dân việt Nam”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà

Trả lời câu hỏi của PV về đề xuất của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng “nếu có sự tham gia của Quốc hội thì càng tốt, càng cần, Chính phủ chắc chắn rất hoan nghênh, bởi vì giám sát của Quốc hội là giám sát tối cao ở góc độ pháp luật, các chủ trương lớn”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng việc “có cần Uỷ ban lâm thời hay không, hay các Uỷ ban của Quốc hội đang thực hiện như thế, thì phải xem. Nếu giả sử Quốc hội thấy cần (thì làm)”.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết hiện đại biểu Trương Trọng Nghĩa chưa có đề nghị trực tiếp với Quốc hội. “Việc thành lập ủy ban lâm thời luật đã cho phép. Tuy nhiên phải làm theo trình tự pháp luật và phải có đề xuất” - ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng Chính phủ nên có thông điệp hết sức minh bạch khi giải quyết vấn đề về môi trường, không thể chỉ các nhà đầu tư nước ngoài mà tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên đất nước Việt Nam, rà soát lại các vấn đề môi trường để đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nước cũng như không để ảnh hưởng đến môi trường. Khi rà soát lại, các dự án kể cả của trong nước và nước ngoài đầu tư, nếu dự án nào không thỏa mãn tiêu chí về môi trường thì cần dừng ngay và Formosa là một tiêu điểm mà chúng ta cần làm rõ. 

Vũ Hân