Đồng chí PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV Khóa XII của Đảng đợt này có sự tham gia của trên 800 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, các hội; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện các báo Đảng, Đài Phát thanh truyền hình, Tạp chí Văn nghệ, Hội Nhà báo; Nhà xuất bản; lãnh đạo Liên hiêp các hội Khoa học Kỹ thuật, lãnh đạo Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật; các Tổng hội; hội ngành trực thuộc Ban Tuyên giáo của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc.
Các đại biểu thể hiện sự tập trung, nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết.

Các đại biểu sẽ nghiên cứu 4 chuyên đề trong đó có 3 Nghị quyết và 1 Kết luận gồm: Nghị quyết về Tăng cường Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biệu hiện của “ tự diễn biến, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

Nghị quyết về mốt số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức mạnh của nền kinh tế và Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới. Và Kết luận về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách |Nhà nước năm 2017. 

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị dành thời gian thảo luận, phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, các vấn đề cần quan tâm; gắn việc học tập, nghiên cứu, quan triệt nội dung Nghị quyết TW IV Khóa XII của Đảng với phân tích, đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc, thông tin, quan điểm sai trái, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao trong quá trình triển khai.

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2016 -21/12/2016.

Phạm Tâm