Đồng chí Lâm Phương Thanh- UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan đại diện, cơ quan Thường trú các báo, đài, tạp chí, thông tấn của Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật; đại diện lãnh đạo các báo Đảng, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ, Nhà xuất bản, Chi hội xuất bản, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Khao học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật, Hội Văn học- Nghệ thuật, Ban Tuyên giáo 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện lãnh đạo đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ trong miền Trung-Tây Nguyên tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt một cách hệ thống, trên cơ sở đó, có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của Đảng; đồng thời, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ nghe các báo cáo viên Trung ương trực tiếp trao đổi gồm: GS.TS Lê Hữu Nghĩa, chuyên gia cao cấp đến từ Học viện Chính trị quốc gia; PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Hoài Thu