Chiều 13-8, UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam (Bộ TN&MT) cùng chính quyền hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã tổ chức xác định mốc địa giới hành chính theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13-5-2019 của Chính phủ.

Các bên liên quan nghiên cứu bản đồ trước khi xác định mốc địa giới hành chính giữa hai huyện A Lưới và Đakrông.

Theo đó, vào ngày 12-8, qua xác định theo tuyến, đoàn đã xác định 7 vị trí để cắm mốc địa giới hành chính giữa hai huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và Đakrông, tỉnh Quảng Trị gồm các mốc số: 35T, 34T, 33T, 32T, 31T, 30T và 29T. Theo đó, ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tại khu vực Par Ay có mốc 35T và 34T; thôn 6 có mốc 33T và 32T; thôn Trù Pỉ giáp với thôn Cựp 1 có mốc 31T; đường Hồ Chí Minh khu vực gần cầu A Lai 1 có mốc 30T. Khu vực giáp ranh giữa xã A Bung, huyện Đakrông và xã Hồng Vân, huyện A Lưới được xác định bằng mốc 29T. Các mốc xác định tại thực địa đã được cắm bằng cọc tre sơn màu đỏ.

Tiến hành xác định mốc địa giới hành chính giữa hai huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và Đakrông, tỉnh Quảng Trị trên thực địa.

Ngoài ra, tuyến đường địa giới hành chính theo mô tả của Nghị Quyết số 31/NQ-CP, đơn vị tư vấn đo đạc hiện chưa thực hiện công tác bàn giao cụ thể ngoài thực địa nên chưa xác định rõ được các vị trí thực tế. Ông Bùi Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết, quá trình thực hiện xác định các điểm để cắm mốc diễn ra an toàn, vấn đề ANTT được đảm bảo.

Các mốc xác định tại thực địa được cắm bằng cọc tre sơn màu đỏ.

Trước đó, vào đầu tháng 8-2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị do lịch sử để lại với sự tham gia của các đơn vị chức năng và các bên liên quan. Theo đó, nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 31 của Chính phủ bao gồm 5 bước cụ thể như: Tổ chức xác định đường địa giới hành chính và vị trí cắm mốc địa giới hành chính trên thực địa; bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa cấp xã cho 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp; kiểm tra nghiệm thu và giao nộp sản phẩm; tiến hành bàn giao địa giới hành chính.

Địa giới hành chính giữa hai huyện A Lưới và Đakrông được xác định bằng các mốc số 35T, 34T, 33T, 32T, 31T, 30T và 29T. 

Đại diện lãnh đạo 2 địa phương đã thống nhất cao việc triển khai Nghị quyết 31, đồng thời khẳng định hai địa phương sẽ chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 31 đến người dân và chuẩn bị kỹ lưỡng công tác xác định địa giới hành chính để sớm đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị dự kiến hoàn thành trước ngày 30-9-2019.


Anh Khoa