Tỉnh Điện Biên và Sơn La có 18 điểm địa giới hành chính xảy ra tranh chấp; trong đó, có 13 điểm đã được hai tỉnh thống nhất, giải quyết. Tại hội nghị này, hai tỉnh thống nhất chủ trương, phương án giải quyết đối với 5 điểm còn lại.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đề nghị các cơ quan chức năng hai tỉnh đảm bảo các vấn đề như cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của dân; đảm bảo tính pháp lý, yêu cầu kỹ thuật phân vạch; tôn trọng lịch sử đất, tính ổn định, phát triển và gìn giữ được văn hóa truyền thống, đặc thù, tập quán canh tác của đồng bào; giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra mâu thuẫn tranh chấp.

Xuân Tư