Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương về dự. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, định hướng và động viên, cổ vũ hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh".

Đồng chí Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, giành được những thành quả đáng ghi nhận. Đảng bộ đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, với nỗ lực đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng với việc thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực, tạo ra động lực, nguồn lực và bài học kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra thời kỳ phát triển mới.

Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở đó, quyết định phương hướng lãnh đạo phát triển tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà trong 5 năm tới.

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu, chỉ đạo tại đại hội.

“Kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì lợi ích chung của nhân dân và quê hương xứ sở, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.

Văn Vĩnh