Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Đồng chí Lê Diễn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định, là một trong những tỉnh được thành lập muộn, cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu nhưng với sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, trong nhiệm kỳ qua, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Toàn cảnh Đại hội

Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện. Nâng tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh lên 65%, nhựa hóa đường huyện lên 76%. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi và hồ chứa, nâng tỉ lệ bảo đảm nguồn nước cho diện tích cần tưới đạt 80%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí trở lên (vượt NQ đề ra); có 27 xã, 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo và kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống và thu nhập người dân từng bước được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Không chỉ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, bà con các dân tộc trong tỉnh đã tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế. Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng được quan tâm; phần lớn các chức sắc, tín đồ tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân không ngừng được củng cố.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ. Đảng bộ đã tích cực triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến dấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước được phát huy; vai trò của Mặt tận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được đấy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt. 

Các đại biểu tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Là một tỉnh mới tái thành lập từ năm 2004, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đó là những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã giành được trong những năm qua bằng sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ không ngừng.

Về phương hướng, mục tiêu trong những năm tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình bày tỏ sự nhất trí với những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đại hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ thời cơ, những thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức để phát huy tiềm năng, lợi thế, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, phát triển văn hoá - xã hội và công tác xây dựng đảng, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045 đưa Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước, tạo tiền đề cơ bản để phát triển toàn diện và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần cùng các địa phương đưa Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực của cả nước.

Các đại biểu biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu dự Đại hội sáng suốt, công tâm, đoàn kết, đề cao trách nhiệm để lựa chọn bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16/10.

Văn Thành