5 thành tựu của ngành Công an trong 2017

Đánh giá năm 2017, Thượng tướng Tô Lâm nhận định: Công tác đảm bảo an ninh trật tự có nhiều thách thức; nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017, tạo ra được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước. Những thành tựu nổi bật lực lượng Công an đã tham gia đóng góp vào kết quả chung của Chính phủ thể hiện ở  5 điểm:

Thứ nhất, lực lượng Công an đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về các vấn đề cơ bản chiến lược về ổn định chính trị và phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động đối ngoại. Đây là một thành quả rất lớn, đặc biệt là đã tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 12 về đảm bảo an ninh kinh tế, được đánh giá là tham mưu có hiệu quả tốt.

Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ chỉ đạo phát triển kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa các doanh nghiệp, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, xử lý nợ xấu, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời đảm bảo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Thứ hai là đã triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm APEC và đỉnh cao là tuần lễ cấp cao APEC - đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thứ ba là tập trung chỉ đạo, đảm bảo an ninh kinh tế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tạo môi trường rất thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế trong môi trường chung. Những thành quả kinh tế có đóng góp của lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn để phát triển.

Thứ tư là thành quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người dân để phục vụ phát triển. Tình hình tội phạm đã được kiềm chế. So với 2016, tỷ lệ phạm pháp, tội phạm giảm 3%. Việc điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao - trên 80%. Các chỉ tiêu Quốc hội đặt ra đều vượt, trong đó chỉ tiêu phòng chống tội phạm vượt 10%.

Lực lượng Công an cũng đã tập trung triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường; đẩy nhanh tiến độ điều tra để truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triệt phá nhiều tụ điểm đường dây buôn lậu lớn, qua đó làm giảm tình trạng thẩm lậu hàng hóa vào nội địa; mở cao điểm xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường, khoáng sản, nhất là trên lĩnh vực khai thác cát, đá, sỏi; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ phát triển rừng.

Về con số cụ thể, Thượng tướng Tô Lâm cho biết: Trong năm, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự về quản lý kinh tế, tăng 336 vụ so với 2016; 185 vụ về tham hũng, chức vụ; 3.945 vụ buôn lậu, tăng 626 vụ; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 1700 vụ.

Thứ năm là chủ động tham mưu phối hợp giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện, đình công, lãn công; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; qua đó tạo môi trường ổn định, an toàn cho hoạt động của DN, các nhà đầu tư.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Đáng chú ý, lực lượng Công an cũng đã giải quyết trên 4.000 vụ khiếu kiện với 18.000 lượt người khiếu kiện vượt cấp lên TƯ, chủ yếu là vấn đề đất đai, chính sách và môi trường. Công tác phòng cháy, chữa cháy đã giảm được thiệt hại về người và tài sản cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp xử lý trên 20.000 vụ vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy với số lượng tiền phạt khoảng 54 tỷ đồng, tuy lớn, nhưng so với con số thiệt hại thực sự do cháy gây ra thì chưa thấm gì.

Cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều việc trong phạm vi Chính phủ điện tử, đơn giản hóa 114 thủ tục hành chính; kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ 27 thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chung của người dân và doanh nghiệp.

Không có sự ủng hộ của nhân dân thì khó đạt được các chỉ tiêu về an ninh trật tự

Về nhiệm vụ 2018, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị Chính phủ; các bộ, ngành và đặc biệt địa phương phối hợp với lực lượng công an triển khai 4 nhiệm vụ cụ thể:

Năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an sẽ ban hành Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia và Trật tự an toàn xã hội 2018, đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương sớm làm việc với công an các tỉnh, thành phố, sớm ban hành Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đề nghị các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường đối thoại với nhân dân; tổ chức rà soát, phân tích từng vụ việc cụ thể, bức xúc, không để hình thành các điểm nóng; nghiên cứu các nội dung, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện đông người để có kế hoạch đối thoại, giải quyết dứt điểm, hài hòa lợi ích của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; có giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, thấu đáo, thận trọng khi giải quyết việc cưỡng chế, chuẩn bị kỹ phương án khi cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, nhất là các địa phương phục vụ phát triển hạ tầng cũng như phát triển kinh tế.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước; tăng cường nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, khắc phục lỗ hổng về an ninh mạng.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nếu không có sự vào cuộc, ủng hộ của nhân dân, đặc biệt trong việc chấp hành pháp luật thì khó đạt được các chỉ tiêu.

Vũ Hân