Cụ thể, ĐB Dương Văn Thống cho biết: “Trong báo cáo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận, trong đó, có Yên Bái”.

“Là lãnh đạo địa phương tôi xin tiếp thu, cùng tập thể lãnh đạo tiếp tục xem xét khắc phục, rút kinh nghiệm sơ suất một số vấn đề không đúng trong quản lý cán bộ. Tuy nhiên, xin được báo cáo với Quốc hội, cử tri rõ một số vấn đề như sau:

Về thông tin nhiều cơ quan của UBND tỉnh Yên Bái thừa cấp phó, xin được báo cáo, hiện nay Yên Bái có 4 Sở còn thừa 1 Phó Giám đốc, trong đó 1 Phó giám đốc Sở là do sáp nhập vào nhiều năm nay, anh em không đi đâu được phải để anh em lại”.

Đại biểu Quốc hội Dương Văn Thống

“Một Sở - do vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi phải bố trí lại cán bộ, thì lại thừa. Còn 2 sở thì đúng là 2013, 2014 có đề bạt anh em thừa, xin rút kinh nghiệm, khắc phục” – ông Thống thừa nhận.

“Thông tin về lãnh đạo bổ nhiệm người nhà, xin được báo cáo Quốc hội, người dân, rằng cơ chế của chúng ta là Đảng lãnh đạo, định hướng, giới thiệu, quyết định thì tập thể chúng tôi là Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đề nghị, giới thiệu bổ nhiệm đồng chí đó vì đủ về cao cấp lý luận, học tập chính quy, liên quan đến ngành, công tác 21 năm, gần 5 năm làm phó giám đốc, 3 tháng phụ trách ngành. Đồng chí ký quyết định bổ nhiệm hành chính thì Đảng phân công, HĐND bầu, Chính phủ phê duyệt, thì đấy là trường hợp đặc biệt thôi” – ĐB Thống cho biết.

Ngoài ra, ông Dương Văn Thống cũng cho biết tỉnh có “một số trường hợp cấp phòng bổ nhiệm thiếu tiêu chí nhưng không phải các tiêu chí cơ bản như học tập chuyên môn về cao cấp, công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì đủ, một số tiêu chí khác thì thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu có thể hoàn thiện sau". 


Vũ Hân