Cụ thể, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII sẽ được tổ chức ngày 13 đến 15/10/2015.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu Logo của Đảng uỷ Khối.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương, có lịch sử 67 năm phát triển và trưởng thành.

Đến ngày 15/9, 63 đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đảm bảo đúng quy định, dân chủ, thực hiện nghiêm túc 4 nội dung đại hội theo quy định của Chỉ thị 36.

P. Thuỷ