Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã thông báo tóm tắt Kế hoạch phục vụ tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Các đơn vị đã báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và những vấn đề cần xin ý kiến Ban Tổ chức Đại hội.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị.

Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn Đảng bộ và trong CAND nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển đất nước...

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ CATW đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, trong kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu, các đơn vị chức năng theo nhiệm vụ được giao thực hiện tốt các công việc, trong đó tập trung vào việc: Tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Chính trị, chỉnh lý lại báo cáo chính trị; kiểm điểm của Ban chấp hành ngắn gọn và chuẩn bị Nghị quyết Đại hội; tổng hợp ý kiến của đại biểu tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ CATW và ý kiến của đại biểu Đại hội Đảng bộ CATW tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; tổ chức họp báo, chuẩn bị triển lãm một số hình ảnh của Đảng bộ CATW..., các công việc phải hoàn thành với chất lượng cao nhất, đúng tiến độ đề ra đảm bảo cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI, góp phần vào thành công chung của Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Dự kiến Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2015.

Hiếu Quỳnh