PV: Với nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay, quan điểm của Bộ trưởng như thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Như các bạn đã biết, nhu cầu (sử dụng sân bay Tân Sơn Nhất) thì quá lớn. Sân bay Long Thành thì chưa thể làm trong ngày một, ngày hai. Bây giờ, việc mở rộng (sân bay Tân Sơn Nhất) là cần thiết và cấp bách rồi. Còn phương án mở rộng thế nào do Bộ Giao thông vân tải (GTVT), như mở về bên nào, cần lấy đất ở đâu, cần làm những gì... Bộ GTVT phải quyết định đầu tiên. Khi cần thiết phải lấy diện tích đất kia (diện tích đã cho mượn làm sân golf) thì phải bàn với chủ đầu tư và Bộ Quốc phòng.

PV: Theo ông, Quyết định của Bộ GTVT có cần thiết phải tham khảo ý kiến của TP. Hồ Chí Minh, trưng cầu ý kiến người dân hay không?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đấy cũng là việc Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm. Bộ phải chịu trách nhiệm về phương án mở rộng và trình Chính phủ quyết định, dựa trên đánh giá hiệu quả, dựa trên ngân sách... Còn nếu cần đến thì vẫn phải làm thôi.

PV: Ông đánh giá thế nào về quy hoạch sân golf hiện nay?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Sắp tới, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng sẽ gương mẫu bỏ luôn quy hoạch đó đi. Đó là một loại quy hoạch sản phẩm, không cần thiết (phải tồn tại). Hiện, Bộ đang trình Luật Quy hoạch theo hướng cái đó để các địa phương quyết định và chuyển thành đầu tư có điều kiện - tức là nếu anh không sử dụng đất lúa, không sử dụng đất quốc phòng an ninh, không sử dụng đất bảo tồn văn hóa... thì anh không vi phạm, anh được quyền (đầu tư). Có 5 hay 10 sân golf là do địa phương và nhà đầu tư quyết định. Nhà đầu tư quyết dựa trên hiệu quả, còn làm hay không do địa phương, chứ nhà nước không nên can thiệp là tôi cho anh 3 sân hay 5 sân. Cái đó để thị trường đánh giá. Nếu nhà đầu tư thấy hiệu quả, mà đất cát, đất sình lầy, đất không khai thác... thì tại sao mình lại hạn chế, cho hay không cho? Nên sắp tới, tôi đã chỉ đạo rồi, Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ chuyển sân golf sang đầu tư có điều kiện, ta kiểm soát bằng điều kiện, bỏ luôn quy hoạch đó đi.

Bộ trưởng Bộ  Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

PV: Nhưng một số ý kiến lo lắng họ báo cáo đầu tư sân golf, nhưng khi làm lại sinh ra biệt thự, nhà hàng, không đúng với chức năng?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Lúc đó sẽ có các văn bản quy định cụ thể, làm sân golf thì chỉ làm sân golf, còn anh đã làm sai sẽ có quy định riêng (để xử lý).

PV: Ông có lo lắng về việc bỏ quy hoạch thì tỉnh nào cũng mọc lên sân golf?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Việc đó cũng không có vấn đề gì, nếu họ có nhu cầu. Nhà đầu tư phải tính toán và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của người ta, mình không nên lo thay việc đó. Trong Luật Quy hoạch cũng đang làm rồi, chuyển sang kiểm soát bằng điều kiện. Nhà nước chỉ kiểm soát nếu anh lấy đất lúa, đất quốc phòng - an ninh, đất bảo tồn văn hóa... Thứ 2 là khống chế diện tích cụ thể của mỗi sân, để tránh chuyện các địa phương hiện nay cấp diện tích lớn hơn nhu cầu thực tế. Cái đó phải kiểm soát. Ví dụ 1 sân golf 18 lỗ trung bình  chỉ 70 ha, thì cấp khoảng 100 ha để làm cả dịch vụ, nhưng không kiểm soát người ta xin hẳn 200- 300 ha để làm việc khác, rất phức tạp.

PV: Thực tế đã có có chuyện đó xảy ra chưa ạ?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nhiều chứ

PV: Vậy với những sân golf hiện nay tồn tại mà không đáp ứng được điều kiện thì sắp tới sẽ xử lý ra sao?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Không. Cái đó mình không hồi tố được. Luật pháp của mình là không hồi tố. Đấy là nguyên tắc của làm luật. Mình đã có những sân golf 200 ha rồi thì mình phải điều chỉnh bằng cái khác, không thể bảo bây giờ cho 100 ha, đòi lại diện tích kia. Phải điều chỉnh bằng các luật pháp khác chứ không phải điều chỉnh bằng chính sách hành chính - thu lại được.

PV: Xin cảm ơn ông!


Vũ Hân