Nhiều khả năng, đây sẽ là phương án cuối cùng bởi được hoàn thiện trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của thường trực Chính phủ vào cuối tháng 3-2017 và góp ý của Hội đồng Thẩm định với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Sân bay Tân Sơn Nhất cần được mở rộng để chống quá tải.

Theo đó, Sân bay Tân Sơn Nhất đã được cơ quan lập quy hoạch tách ra làm 2 phần: các công trình dân dụng, công trình dùng chung dân sự - quân sự do hàng không dân dụng quản lý và các công trình liên quan tới hàng không dân dụng trên phần đất quốc phòng.

Trong phương án mới nhất, tổng diện tích Sân bay Tân Sơn Nhất trong quy hoạch điều chỉnh sẽ được mở rộng từ 574,4ha hiện hữu lên 617,05ha, trong đó, quy hoạch các công trình dân dụng quản lý, đất dùng chung dân dụng - quốc phòng do hàng không dân dụng quản lý là 566,66ha; quy hoạch các công trình liên quan đến hàng không dân dụng trên phần đất quốc phòng là 50,39ha.

Bộ GTVT đề xuất bổ sung vào quy hoạch nhà ga hành khách phục vụ hàng không dân dụng (Nhà ga hành khách T4) với công suất thiết kế khoảng 15 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất của Sân bay Tân Sơn Nhất lên 43 - 45 triệu hành khách/năm.

Đặng Nhật