Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa nhận được Tờ trình số 2629/2017 của Bộ Công Thương về vấn đề trên vào ngày 4-4. Theo đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét huỷ quyết định khen thưởng, thu hồi tiền thưởng, hiện vật và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã trao trước đây cho Trịnh Xuân Thanh.

Đồng thời, Bộ này cũng kiến nghị Chủ tịch nước xem xét, huỷ quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã trao cho cá nhân Trịnh Xuân Thanh và PVC, bao gồm: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Anh hùng Lao động của Tổng công ty PVC và Huân chương Lao động hạng Ba của cá nhân Trịnh Xuân Thanh.

Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận trong ngày nhận khen thưởng của PVC (Ảnh PVC)

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho biết hiện đang nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thiện văn bản chính thức gửi Thủ tướng.

Trước đó, như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, ngày 21-3, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có công văn phúc đáp Công văn số 1010 (ngày 10/2/2017) của Bộ Công Thương về việc hủy quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc PVC gồm: Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì và danh hiệu Anh hùng Lao động của PVC; Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương lao động hạng ba của ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo đó, căn cứ vào nội dung Công văn của Bộ Công Thương về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 115/BTĐKT-VI ngày 19/1/2017 theo Kết luận số 168/UBKTTW ngày 8/12/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, PVN đã đã triển khai xin ý kiến về việc hủy các quyết định khen thưởng của PVC nêu trên.

Ngày 16/3/2017, Đảng ủy PVN đã có Văn bản số 451-CV/ĐU về việc tổng hợp ý kiến của Ban Thường vụ với đa số đồng ý hủy các quyết định khen của PVC; Hội đồng thành viên PVN đã có Biên bản số 109/BB-DKVN ngày 27/2/2017 về việc đồng ý chủ trương thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công Thương; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Tập đoàn này có 12/13 ủy viên đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Do đó, PVN đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương để tổng hợp, trình Thủ tướng về việc hủy các quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng của PVC và ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo quy định tại Điều 96 Luật Thi đua-Khen thưởng quy định, người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, những tập thể, cá nhân liên quan đến việc đề xuất, xét duyệt hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho ông Trịnh Xuân Thanh và PVC sai quy định sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. 

Vũ Hân