Việc lạm phát tháng 2-2017 tăng 0,69% so với đầu năm nhưng tăng tới 5,02% so với cùng kỳ năm trước, theo UBGSTCQG, nguyên nhân chủ yếu do giá nhóm giao thông tăng 9,97% so với cùng kỳ do giá xăng dầu tháng 1-2017 tăng mạnh so với năm trước. 

Bên cạnh đó cũng do chịu tác động một phần của việc tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục theo lộ trình tại một số tỉnh, thành. Tuy nhiên, UBGSTCQG đánh giá lạm phát cơ bản vẫn duy trì ở mức ổn định (tháng 2-2017 tăng 1,51% so với cùng kỳ). 

Trong khi đó, nhìn chung lạm phát tổng thể đang có chiều hướng đi lên kể từ tháng 9-2016, chủ yếu do xu hướng tăng giá xăng dầu. UBGSTCQG cũng lưu ý rằng, xu hướng dài hạn của lạm phát bắt đầu tăng rõ nét kể từ tháng 9-2016 đến nay. 

Xu hướng lạm phát dài hạn tại thời điểm tháng 2-2017 cao hơn khoảng 0,6 điểm % so với tháng 2-2016.

Phan Đức