trạm thu phí cầu Việt Trì mới

Giám sát doanh thu Trạm thu phí cầu Việt Trì mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì) do Công ty Cổ phần BOT cầu Việt Trì quản lý và khai thác trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 20 đến 30-9-2016.