phí chồng phí

Lại “nóng” chuyện doanh nghiệp vận tải bức xúc phí chồng phí

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp với Hiệp hội Vận tải ôtô tổ chức hội thảo cơ chế quản lý vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, bến xe.  Câu chuyện về phí bảo trì đường bộ và phí cầu đường một lần nữa lại “nóng” khi nhiều doanh nghiệp lên tiếng kêu than về tình trạng “phí chồng phí” hiện nay.