ô tô nguyên chiếc

1 tuần, Việt Nam chi 65,2 triệu USD nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ 28 tháng 9 đến 4 tháng 10, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng nhập khẩu đã giảm 11,5% so với lượng nhập khẩu trong tuần liền kề trước. 

Việt Nam nhập khẩu gần 10 nghìn xe ô tô trong tháng 1/2015

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu (NK) gần 10 nghìn xe ô tô nguyên chiếc các loại.