Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Kiên (Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng thành viên 6 công ty khác) không thừa nhận đã phạm 4 tội danh: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng như án sơ thẩm quy kết.

Bị cáo Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của bị cáo.

4 bị cáo khác nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB và Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB gồm: Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang và Huỳnh Quang Tuấn bị án sơ thẩm quy kết phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đều nhận tội và chỉ xin Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, hoặc cho hưởng án treo.    
Nguyễn Hưng