Với số tiền quyên góp được (khoảng 70 triệu đồng), BCH Đoàn trường sẽ báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường thành lập Đoàn công tác trực tiếp đến các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thuộc tỉnh Hà Tĩnh để trao cho bà con nhân dân. 

Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng ANND I tham gia quyên góp.

Sự chung tay, ủng hộ của đoàn viên thanh niên nhà trường sẽ là món quà ý nghĩa đối với đồng bào trong giai đoạn khó khăn này.

A.Quỳnh