Qua phát động, Công an tỉnh đã quyên góp được trên 660 triệu đồng, nhằm góp phần động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ban Giám đốc Công an Hậu Giang cùng CBCS quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đây là việc làm đầy ý nghĩa, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của Công an tỉnh Hậu Giang.

Phương Bình