Cụ thể: Trung tâm phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Niigata – Nhật Bản (NVC) trao 54 suất học bổng trị giá 20.000JPY/ suất/ năm học (tương đương 4,3 triệu đồng) dành cho sinh viên. Trong năm học 2019-2020, học bổng được trao mới cho 14 tân sinh viên, trao tiếp tục theo năm học cho 40 sinh viên còn lại. Đây là học bổng bảo trợ dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, sinh viên nhận học bổng sẽ được bảo trợ từ khi nhập học đến khi ra trường, với điều kiện sinh viên giữ thành tích điểm trung bình học tập từ 6,5 trở lên. Tổng giá trị học bổng được trao là 216 triệu đồng.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố
trao tặng học bổng cho sinh viên tại chương trình

Trung tâm phối hợp với mạnh thường quân - gia đình ông Bruce Langone (quốc tịch Mỹ), trao tặng 51 suất học bổng trị giá 4,5 triệu đồng/ suất/ năm học. Trong năm học này, học bổng được trao mới cho 14 sinh viên, trao tiếp tục cho 39 sinh viên còn lại. Học bổng bảo trợ từ khi nhận học bổng đến khi ra trường, với điều kiện sinh viên giữ thành tích điểm trung bình học tập từ 6,5 trở lên. Tổng giá trị học bổng được trao là 230 triệu đồng.

Trung tâm trao tặng 20 suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc, trị giá 2 triệu đồng/ suất và 1 suất học bổng hỗ trợ cho sinh viên khó khăn, trị giá 4,5 triệu đồng.

Như vậy, trong đợt này, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh trao tặng 126 suất học bổng với tổng trị giá là 490 triệu đồng.  

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố động viên học sinh, sinh viên nhận học bổng nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, cùng khắc phục những khó khăn trong học tập và cuộc sống từ đợt dịch COVID-19 vừa qua; Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố tiếp tục cùng với mạnh thường quân đảm bảo các suất học bổng bảo trợ trao tặng đến các em đủ điều kiện để các em an tâm tiếp tục việc học của mình.

Sinh viên giao lưu trực tuyến với các mạnh thường quân 


Nguyễn Cảnh