Thông qua hoạt động thiết thực này nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên của Học viện CSND có nhận thức sâu sắc về công tác “đền ơn đáp nghĩa”, sự hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đối với đất nước.

Trao quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng thời là dịp tri ân, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ thanh niên Công an trong việc quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Nguyễn Khánh