Gia đình ông Cù Huy Thái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng sống trong ngôi nhà đã được xây dựng từ lâu năm, xuống cấp trầm trọng.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hà Nam giúp đỡ gia đình ông Cù Huy Thái tháo dỡ căn nhà cũ.

Trước thực tế đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã vận động các đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công và tiền hỗ trợ ông xây dựng lại ngôi nhà. Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2018).

Hồng Sâm