Đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia buổi lễ. 

Tại lễ phát động, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang đã kêu gọi sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện của toàn thể nhân dân trong tỉnh; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. 

Đoàn viên Công an tỉnh Tuyên Quang tham gia hiến máu tình nguyện

Thượng úy Đỗ Đức Hạnh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong Lễ phát động đã có 100 cán bộ, chiến sỹ là đoàn viên Công an tỉnh tham gia hiến máu. Hàng năm đoàn viên của Công an tỉnh đều tích cực tham gia nhiều chương trình hiến máu của tỉnh Tuyên Quang phát động, trong đó có “Những giọt máu hồng hè”, “Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”, “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”… 

 Phong trào hiến máu tình nguyện tại Tuyên Quang đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện với nhiều hình thức vận động, tuyên truyền phong phú thu hút được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên. Số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện và người hiến máu nhắc lại ngày một tăng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về lượng máu cho công tác cấp cứu.Minh Hiền