Ngay sau khi lũ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản Thành phố Hải Phòng đã phát động, kêu gọi các đơn vị, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang vận động cán bộ, CNV chức, người lao động ủng hộ 1 ngày lương, các doanh nghiệp doanh nhân ủng hộ 1 phần lợi nhuận kinh doanh hoặc vật dụng thiết yếu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả. 

Chủ tịch UBND Thành phố cùng cán bộ UBND và các đại biểu tại buổi phát động tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đợt phát động bắt đầu từ ngày 18-10-2016 tính đến ngày 24-10-2016 tổng số tiền tiếp nhận được trên 6 tỷ đồng tiền mặt, số hàng hóa và các vật dụng thiết yếu trị giá trên 1 tỷ đồng, đợt phát động tiếp tục đến hết 25-11-2016. 

Mọi sự ủng hộ được tiếp nhận tại số 51 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng (trụ sở UBMTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ Thành phố Hải Phòng) hoặc chuyển khoản về quĩ phòng chống thiên tai, lũ lụt Thành phố.

Văn Thịnh