World Vision bắt đầu các dự án phát triển tại Mường Chà từ năm 2007, giúp cải thiện đời sống của hơn 10.000 người dân trong các lĩnh vực liên quan đến y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em và nâng cao năng lực cho cộng đồng. Tại Điện Biên, World Vision còn thực hiện chương trình tại huyện Tủa Chùa và Tuần Giáo. Từ năm 2010 đến nay, MSIG phối hợp với tổ chức World Vision đã hỗ trợ chăn và quần áo ấm cho trẻ em nghèo Điện Biên với tổng trị giá 100.000 USD.
Niềm vui của trẻ em nghèo Điện Biên khi nhận quần áo ấm. 

World Vision International là tổ chức nhân đạo Cơ đốc, thực hiện các chương trình cứu trợ và phát triển nhằm cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp trẻ em, người nghèo và những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2015, khoảng 3 triệu trẻ em Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp thông qua các chương trình và dự án của World Vision. Hiện nay, tại Việt Nam, World Vision đang thực hiện 40 chương trình phát triển vùng và 16 dự án đặc biệt tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

H. Ly