Theo đó, mỗi hộ dân sẽ được nhận một cặp bò giống trị giá hơn 10 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ bò giống, các hộ dân còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh và hỗ trợ làm chuồng trại.

Đây là một phần của chương trình “Trao gửi nghĩa tình” do Cục An ninh Tây Nguyên phối hợp cùng một số đơn vị triển khai trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.

Lãnh đạo Cục An ninh Tây Nguyên cùng nhà tài trợ trao bảng tượng trưng nhận bò cho các hộ dân.

Chương trình chủ yếu hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, diện hộ nghèo không có vốn sản xuất, nhằm tạo điều kiện giúp người dân địa phương vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời, địa phương cũng có thêm điều kiện xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả và góp phần xóa nghèo, đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.

V.T.