Sau khi đọc tin trên báo CAND về vụ thảm án Yên Bái, qua tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nạn nhân, tối 13/8, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty Duy Lợi cho biết, ông sẽ ủng hộ gia đình nạn nhân Trần Văn Long và Phàn Thị Hoa số tiền 50 triệu đồng thông qua Báo Công an nhân dân nhằm chia sẻ những mất mát vô cùng to lớn của gia đình nạn nhân. 

Báo Công an nhân dân sẽ chuyển số tiền ủng hộ của ông Lâm Tấn Lợi đến gia đình nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Cao Hồng