Tại lễ phát động, các đại biểu đã xem thông tin tổng hợp về tình hình mưa lũ, những thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân tại các tỉnh miền Trung thời gian qua. 

Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai trong và ngoài tỉnh. 

Qua đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi CBCS Công an toàn tỉnh phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay, góp sức cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. 

Bên cạnh hỗ trợ về tiền mặt từ việc quyên góp ngày lương, Công an các đơn vị, địa phương còn huy động CBCS ủng hộ các hiện vật, như: các loại nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt; mùng, mền, quần áo, đồ dùng cá nhân, học tập… tặng nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

CBCS Công an tỉnh Cà Mau quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. 

Ngoài ra, Ban Giám Giám đốc Công an tỉnh còn kêu gọi CBCS Công an trong tỉnh xung kích, tình nguyện ủng hộ, giúp đỡ người dân trong tỉnh khắc phục khó khăn thiệt hại do mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao gây thiệt hại lớn đến việc sản xuất, nuôi trồng của người dân. 

Sau khi phát động, CBCS Công an tỉnh Cà Mau đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai trên 700 triệu đồng. 

Văn Đức - Hoàng Giang