Ngày 12/5, UBND huyện Mang Thít đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long về kết quả thẩm tra, xác minh nội dung nâng điểm kiểm tra học kỳ I môn địa lý khối lớp 7 tại Trường THCS Mỹ An.

Hội đồng chấm thẩm định đã tiến hành chấm lại 166/166 bài kiểm tra, có 165/166 bài lệch từ 0,25 điểm đến 6,5 điểm. Cụ thể 48 bài lệch từ 0,25 điểm đến 2,0 điểm, 99 bài lệch từ 2,25 điểm đến 4,0 điểm và 18 bài lệch từ 4,25 điểm đến 6,5 điểm.

Bài kiểm tra 3 điểm được nâng thành 8. 

Nguyên nhân lệch điểm do lỗi nghiệp vụ ra đề và chấm bài kiểm tra. Nhà trường phát hiện vụ việc từ ngày 23/12/2019 nhưng giải quyết không triệt để.

UBND huyện giao Phòng Giáo dục chỉ đạo Trường THCS Mỹ An tổ chức ôn tập và cho học sinh lớp 7 kiểm tra lại kết quả học kỳ I môn địa lý, đồng thời xem xét trách nhiệm những người liên quan, gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên bộ môn để xảy ra việc nâng điểm.

Theo ông Lê Thành Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, việc xảy ra tình trạng nâng điểm là sai, huyện sẽ xem xét từng yếu tố, từng khâu, từng cá nhân liên quan.

Như Anh