Trong đó, ở lĩnh vực Khoa học, lĩnh vực đánh giá trọng tâm của năm 2015-Việt Nam đứng thứ 8, lọt vào Top 10. 

Lĩnh vực Toán học, Việt Nam đứng thứ 22; Lĩnh vực Đọc hiểu là 32. Cụ thể, ở lĩnh vực Khoa học, kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 525 điểm. Ở lĩnh vực Toán học, kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 490 điểm,của học sinh Việt Nam là 495 điểm. Ở lĩnh vực Đọc hiểu, kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 487 điểm.

Học sinh Việt Nam xếp thứ hạng cao trong lĩnh vực Khoa học.

Kết quả PISA 2015 đã cho thấy một số điểm nổi bật về năng lực của học sinh Việt Nam, chứng tỏ các em có thể đáp ứng được các yêu cầu của OECD trong thời kỳ hội nhập quốc tế, các em đã biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong bài thi PISA.

H.Thanh