Hội đồng giáo sư Nhà nước (GSNN) vừa có văn bản số 242 gửi các trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ về việc bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. 

Theo đó,  đại diện các cơ sở đào tạo sẽ nhận bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của các ứng viên thuộc đơn vị mình tại Văn phòng Hội đồng giáo sư Nhà nước. 

Như vậy, năm nay, Hội đồng GSNN sẽ không còn tổ chức một buổi lễ trọng thể tại Hà Nội để trao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS sư cho các ứng viên như năm 2017 trở về trước. Thay vào đó các  cơ sở đào tạo sẽ tự trao quyết định cho các GS, PGS thuộc đơn vị của mình. 

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng GSNN đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sư 2019. Theo đó có 73 ứng viên đạt tiêu chuẩn GS và 349 ứng viên đạt tiêu chuẩn PGS. 

H.Thanh