Theo danh sách công bố cập nhật đến ngày 27-8, năm nay, có một số ngành không có ứng viên được công nhận đạt chuẩn GS như ngành Giao thông Vận tải, ngành Giáo dục học. Một số ngành có số lượng ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn GS, PGS tương đối ít như Luyện kim; Tâm lý học; Ngôn ngữ học; Liên ngành Sử học-Khảo cố học và Dân tộc học; Luật học, Giáo dục học; Dược học...

Các ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn nhiều nhất là Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Vật lý, Y học và Kinh tế. Năm 2019 là năm đầu tiên xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS của Thủ tướng Chính phủ. 

Trước đó, năm 2018, không thực hiện việc xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS. Năm 2017, cả nước có hơn 1.200 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

H.Thanh