Đối tượng tuyển sinh là học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hoàn thành chương trình tiểu học và phải đạt học lực giỏi ở các năm lớp 1, 2, 3; được đánh giá hoàn thành học lớp 4,5; các năm học từ lớp 1 đến lớp 5 tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn tiếng Việt và Toán phải đạt từ 19 điểm trở lên.

Hạnh kiểm của học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 là thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh tiểu học, lớp 4 và lớp 5 phần đánh giá năng lực và phẩm chất phải được đánh giá đạt. Học sinh trúng tuyển sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp.

Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

Trường hợp học sinh đạt điểm xét tuyển trùng nhau vượt chỉ tiêu được giao, hội đồng tuyên sinh nhà trường sẽ xét tổng điểm khuyến khích của toàn bộ các giải thưởng học sinh đạt được từ lớp 1 đến lớp 5 và xếp thứ tự từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, ngày 5-6,  nhà trường phát hành đơn và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 trên website nhà trường.

Từ 15-6-17-6 nhà trường nhận đơn và hồ sơ dự xét tuyển vào lớp 6. Từ 23-6 đến 24-6 trường thông báo cáo dữ liệu xét tuyển của học sinh và nhận đơn xin chỉnh sửa dữ liệu chưa đúng tại trường. Ngày 29-6, trường thông báo kết quả trúng tuyển.

Huyền Thanh