Theo đó, với chỉ tiêu 200 học sinh, Trường Amsterdam công bố sẽ dùng phương thức xét tuyển để chọn lựa. Cụ thể về đối tượng học sinh phải đảm bảo các yêu cầu, như có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học và đủ các điệu kiện sau: Đạt học lực giỏi các năm lớp 1, 2, 3, 4; được đánh giá hoành thành các môn học ở lớp 5; các năm học lớp 3, 4, 5 tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 19 điểm trở lên. 

Về hạnh kiểm, từ lớp 1 đến lớp 4, thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh tiểu học; lớp 5 phần đánh giá năng lực và phẩm chất phải được đánh giá được. Điểm xét tuyển sẽ tính bằng tổng điểm học tập từ lớp 1 đến lớp 5 + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên.

Trong đó, kết quả học tập, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích được quy đổi thành điểm theo thang điểm 10. Học sinh trúng tuyển là những học sinh đạt điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được giao.

H.T.