Tổ chức này hiện nay có hơn 100 trường đại học hàng đầu thế giới của các nước phát triển như Mỹ, Anh, Canada, Phần Lan, Thụy Điển, Singapore … tham gia. Trong đợt bảo vệ đạt chuẩn CDIO vừa qua tại Thái Lan, Việt Nam có 3 trường đại học tham gia nhưng chỉ có Trường ĐH Đà Lạt được công nhận.

Như vậy, đến thời điểm này, Trường ĐH Đà Lạt là một trong bốn trường đại học đầu tiên của Việt Nam được gia nhập tổ chức này.

Sinh viên Khoa Sinh học Trường ĐH Đà Lạt đang nghiên cứu sản phẩm trà xanh bột do khoa này sản xuất thương phẩm

Theo TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, trước đó từ hai năm qua, tất cả các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và đại học của nhà trường đã được xây dựng theo chuẩn đầu ra CDIO, chú trọng đào tạo về kiến thức, kỹ năng và thái độ.  

CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. CDIO là một đề xướng  của các khối ngành kỹ thuật thuộc ĐH Kỹ thuật Massachusetts, Mỹ, phối hợp với các trường đại học Thụy Điển.

Đây là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học. 

Kim Ngân